Hrvatski jezik za strance

Hrvatski jezik za strance – tečaj

Šibenska privatna gimnazija je specijalizirana ustanova za učenje hrvatskog jezika kao stranog. Tečaj hrvatskog jezika za strance namijenjen je svima onima koji žele naučiti ili usavršiti hrvatski jezik. Nastavni program, koji prati zadane standarde Vijeća Europe/CEFR standarde, obuhvaća sve aspekte hrvatskog jezika, od komunikacije, preko gramatičkih vježbi, vježbi čitanja, pisanja, slušanja i govora. Nastava se održava na hrvatskom jeziku, uz minimalnu intervenciju na engleskom jeziku na početnim stupnjevima. Nastava hrvatskog jezika je interaktivna, teme i situacije koje se obrađuju su iz svakodnevnog privatnog i/ili poslovnog okruženja.

Hrvatski jezik za strance – ispit

Šibenska privatna gimnazija je ovlaštena ustanova za organizaciju i provođenje testiranja poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma. Ispiti provjere poznavanja hrvatskoga jezika kao drugoga i stranoga namijenjeni su kandidatima kojima je potrebna potvrda o poznavanju hrvatskoga jezika kao uvjet za stjecanje dozvole stalnog boravka, stjecanje državljanstva i ostale potrebe regulirane Zakonom o strancima u Republici Hrvatskoj.

Ispitne cjeline od kojih se sastoji provjera znanja jesu:

  • razumijevanje slušanoga teksta
  • razumijevanje čitanoga teksta
  • poznavanje gramatičkih struktura
  • pismeno izražavanje
  • usmeno izražavanje

Kandidat mora ostvariti minimalno 60 % točnih odgovora u svakoj ispitnoj cjelini da bi položio ispit. Nakon što položi ispit, kandidat dobiva potvrdu koja mu služi u svrhu ostvarivanja prava stalnoga boravka u Republici Hrvatskoj.