Školski izleti, ekskurzije i škole u prirodi

Programe školskih putovanja radimo na osnovi javnih natječaja te se prilagođavamo svim izraženim potrebama škole. Iskustvo u kreiranju programa i u njegovoj realizaciji na terenu se temeljmo na više od 20 godina uspješnog rada i suradnji s brojnim školama u Hrvatskoj i inozemstvu. Cijena na upit.

KONTAKTIRAJTE NAS