Studijska putovanja

Studijska putovanja se uobičajeno kreiraju u institucijama i tvrtkama, a agencije odrađuju samo tehnički aspekt putovanja (smještaj, transferi, avio karte, vodiči). Nasuprot toj praksi, Cromovens je razvio hibridni model – edukacija i putovanje. Radimo sve potrebno za tehnički aspekt putovanja, ali i kreiramo uspješne stručne programe, ovisno o temi, zahvaljujući tome što zapošljavamo i turističke djelatnike i stručnjake u obrazovnom sektoru. Već 23 godine, neumorno organiziramo studijska putovanja. Organizirali smo mnoga studijska putovanja u Europi i svijetu: Italija Austrija, Mađarska, Albanija, Češka Republika, Slovačka, Španjolska, Portugal, Velika Britanija, Njemačka, Poljska, Belgija, Nizozemska, Irska, Litva, Estonija, Finska, Norveška, Švedska, Rusija, Turska, SAD, Kanada, Kina, Izrael, Island, Japan, Južna Koreja, Čile, Argentina. Cromovens je organizirao preko 120 stručnih posjeta različitim institucijama i tvrtkama u navedenim zemljama.

Koncept organizacije naših studijskih putovanja temelji se na sljedećim ishodima:
(a) Kognitivni ishodi – definiramo koje znanje (teme) se na studijskom putovanju trebaju obraditi;
(b) Afektivni ishodi – predviđamo aktivnosti koje utječu na razmišljanje o temi putovanja;
(c) Vještine – istovremeno planiramo i sadržaje za razvoj poslovnih vještina.

Naš koncept osigurava da polaznici moraju iskusiti tu obrazovnu dimenziju u odnosu na uobičajenu turističku shemu koja je prisutna u svakom drugom putovanju. Naše evaluacije pokazuju da smo na pravom putu, a evo i jedne iliustracije. Jednoj ravnateljici, na povratku sa Cromovensovog studijskog putovanja, djeletnici su izjavili, citiramo: „Ravnateljice, idite jednom na putovanje kao turist. Nikad ne znamo kakve ćete nam promjene donijeti kad se vratite sa sljedećeg studijskog putovanja (u organizaciji Cromovensa)!“

Kako mi to radimo?

Studijsko putovanje – The USA
Teme: Međuovisnost obrazovanja i gospodarstva, menadžment u obrazovanju
Ciljevi: Grupa školskih ravnatelja, predstavnika lokalnih samouprava i gospodarstvenika želi steći široko i sveobuhvatno razumijevanje obrazovnog sustava SAD-a i međuovisnosti obrazovanja i gospodarstva. Glavni cilj je otvoriti oči za različite perspektive o liderstvu u obrazovnom sustavu.

Posjetili su:
IBM Research Center, 200 Aqueduct Rd., Ossining;
NY City; the Division of Teaching and Learning, local government, Tweed Courthouse,
52 Chambers St. New York, NY 10007;
Fordham University, Division of Educational Leadership, the Lowenstein Building of
Fordham University, 113 W. 60th St. New York;
New York University (NYU), 82 Washington Square East, New York, NY 10003;
Croatian Embassy, 2343 Massachusetts Avenue NW, Washington DC;
NASA, Goddard Space Flight Center, 8901 -8965 Tirol Rd, Green belt, MD 20771;
MacFarland Middle School – 4400 Iowa Ave NW, Washington, DC 20011;
Theodore Roosevelt High School – 4301 13th St NW, Washington, DC 20011;
Smithsonian Air and Space Museum (not like tourists but to see how the museum works with the school visits).

Veličina grupe i struktura sudionika: Grupa je brojala 28 polaznika, a činili su je ravnatelji škola, sveučilišni profesori, predstavnici lokalnih vlasti za prosvjetu i gospodarstvo, direktori razvojnih agencija i poduzetnici.

CONTACT US

STUDIJSKO PUTOVANJE
ISLAND

11. listopada – 16. listopada 2021.

TEMA: Škola za život

STUDIJSKO PUTOVANJE
THE USA,

17. – 25.03.2018.

TEMA: Učinkovitost obrazovnih ustanova – Međuovisnost obrazovanja i gospodarstva – NASA

STUDIJSKO PUTOVANJE
JAPAN,

11. – 19.03.2017.

TEMA: STEM obrazovanje – Robotika – Povezanost s gospodarstvom

STUDIJSKO PUTOVANJE
ALBANIJA,

22.11. – 26.11.2016.

TEME: Osnaživanje suradnje Hrvatske i Albanije na mnogim područjima; turizam, obrazovanje, znanost, gospodarstvo, kultura i dr. Središnji događaj je International Trade Fair.

STUDIJSKO PUTOVANJE
IZRAEL,

05. – 12.04. 2016.

TEMA: Rad s nadarenim učenicima

STUDIJSKO PUTOVANJE
ŠVEDSKA,

17. kolovoza – 21. kolovoza 2014.

TEMA: Metode rada s učenicima imigrantima

STUDIJSKO PUTOVANJA
KANADA,

29.03. – 06.04. 2014.

TEMA: pluralizam u školstvu: javne, katoličke i privatne škole,….

STUDIJSKO PUTOVANJE
KINA, Schangai,

17. – 25.03.2012.

TEMA: PISA

STUDIJSKO PUTOVANJE
BELGIJA – NIZOZEMSKA,

13. – 18. 03.2011.

TEMA: Organizacija školstva

STUDIJSKO PUTOVANJE
POLJSKA,

01.03. – 07.03.2010.

TEMA: Korištenje predstupnih fondova EU

STUDIJSKO PUTOVANJE
FINSKA – ESTONIJA,

15. – 22.03.2009.

TEMA: Organizacija školstva

STUDIJSKO PUTOVANJE
JUŽNA KOREJA

05. studenoga – 13. studenoga 2022.

TEMA: Utjecaj znanosti, obrazovanja i STEM-A na rast gospodarstva